Tra cứu vận đơn
Vận đơn gồm 13 ký tự chữ và số
(Ví dụ: EB125966888VN)
 
Tra cứu nhiều vận đơn.
Tính cước
Thông tin cần biết
Picture of Thông báo  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Bookmark and Share


 Tải về Thư mời họp DHDCD thường niên năm 2016 tại đây


 Tải về Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2016 tại đây


 Tải về Biên bản họp DHDCD thường niên năm 2016 tại đây


 Tải về Quy chế làm việc DHDCD thường niên năm 2016 tại đây


 Tải về Giấy ủy quyền tham dự DHDCD thường niên năm 2016(ủy quyền cho nhiều người) tại đây


 Tải về Giấy ủy quyền tham dự DHDCD thường niên năm 2016(của nhóm cổ đông) tại đây


 Tải về Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự tại đây


 Tải về Chương trình DHDCD thường niên năm 2016 tại đây


 Tải về Tài liệu DHDCD thường niên năm 2016 tại đây


video clip
Bán hàng trực tuyến - Thông tin giá cước và dịch vụ

KD.EmsHn:

KD.EmsHcm:

Hà Nội:

Tp HCM:

Khiếu nại trực tuyến - Trả lời khiếu nại và tìm kiếm thông tin bưu gửi

Hà Nội

Tp HCM

Thống kê
Đang Online: 1318
Lượt truy cập: 237.925.698